Tomb Raider 1 Gold - Unfinished Business návod

Nechcete číst návod? Přejít na videonávod TR Unfinished Business »

Return to Egypt

Lara spadla dolů, trochu popošla a spadla do vody. V prostranství se dala světlou chodbou vpravo do další velké místnosti, až doplavala ke sloupům, kde vylezla a přeskočila do vody k soše kočky, zatáhla za páku a nově otevřenými dveřmi vběhla dovnitř. Zabila zákeřnou kočku za sebou, seskočila vlevo dolů, sjela a přeskočila ostny. Prošla vchodem do jeskyně a dala se vlevo až ke kostkám. Posunula kostky tak, aby se dostala do chodby za nimi, prošla až k vodě. Skočila ke zlatému klíči, přes vodu a nedalekou plošinku se dostala na žebříkový můstek.

Přes něj přeběhla až nahoru, na konci se vytáhla výš, ve výklenku se pověsila za okraj a přeručkovala na druhou stranu. Pokračovala dál ve směru chodby za kočkou, kde vložila klíč. Vyhnula se valícím kamenům a seskočila níž vlevo, kde přivítala čičinky a vydala se chodbou vedle mřížové kostky až našla páku. Když otevřela velká vrata, prošla jimi a přes můstky, které ji dovedli k propasti s vodou a krokodýly. Skočila sebevražedně dolů, proplavala chodbou, rychle zatáhla za páku a vyplavala na povrch. Po poušti vlevo, zabila mumie a prošla se k soše...

Temple of the Cat

Lara zatáhla za páku a seskočila níž. Vchodem s pískem prošla do výklenku vpravo a nalezla páku. Pokračovala po písku dál nahoru, kde zabila další mámie (ehm mumie) a našla posouvací kostku (na spodku byl kroužek) a tu posouvala dlouhou cestou až ke třem sloupům s krokodýly. Vyšplhala nahoru, za sloupy, seskočila na schody a našla klíč (vedla k němu i jiná cesta, kterou nebudeme popisovat). Vrátila se zpět do prostranství, vylezla na pyramidu a po pravé straně našla vrata se dvěma zámky. Měla zatím jen jeden klíč a proto šla pro druhý do jezírka vedle. Našla páku a vplula do místnosti s krokodýlem, sebrala klíč a pidlala zase zpět až k zámkům. Po otevření vrat pokračovala chodbou až do tmy, poslepu našla páku a rožla si.

Prosvícenou chodbou došla až k poklopu, který si otevřela nedalekou pákou. Seskočila do vody, plula s proudem a vytáhla se na plošinku, zabila čičinku, vylezla výš do výklenku a našla páku. Zatáhla za ni, pak rychle za druhou zrcadlově na druhé straně místnosti. Stále rychle vplula do čtvercové místnosti s pěti zámky. První čtyři klíče našla nedaleko a pro poslední si zaplavala. Když je všechny vložila a otevřené dveře ji zavedly do jakési pozlacené místnosti a seskočila níž. Přeskočila ostny, zatáhla za páku. Přes dveře skočila do vody, kde v bludišti našla páku, vrátila se zase zpět. Po obrázcích faraonů se dostala do další místnosti, zabila mámie, zatáhla za dvě páky a kouli chodbami až do průchodu čtvercové místnosti. Dveřmi, které si nedávno otevřela , vešla místnosti s mumiemi a vzadu u písku našla páku. Už asi milionté otevřené místnosti se dala chodbou vpravo do prosvětlené chodby s propastí. Vpravo přes stupínky přeskákala na druhou stranu až k štěrbině, přeručkovala a za kočičkou našla další páku. Přes propadlinu si vytvořila také most, takže už nemusela skákat a pokračovala dál.

Vpravo vchodem přes krokodýla se dostala do vody, zatáhla za páku a šla opět zpět, vyšla nahoru do poklopu, stoupla si na faraona a otevřeným poklopem a dveřmi dál. Zatáhla za dvě páky a došla do obrovské haly se sochou kočky. Vešla do ní, posunula kostku, přes stupínky se vyšplhala výš, skočila na římsu, obešla ji a našla schody. Vyšla nahoru do nejvyššího patra, po stupíncích přeskákala až ke tváři kočky, zabila mumii, prošla se po hlavě, pákou vyplázla kočka jazyk, na nějž Lara skočila, zatáhla za páku v tlamě a vešla do dveří...

Atlantean Stronghold

Plná verze osahuje ještě level Atlantean Stronghold, na který návod zatím nemáme.

Tomb Raider Unfinished Business © Core Design & Eidos Interactive

Vydáno: červen 1998
Sega Saturn, Play Station, PC

Unfinished Business menu

Další návod