Tomb Raider 1 Caves videonávod

Caves

  • Caves - část 1
  • City of Vilacabamba - část 1
  • City of Vilacabamba - část 2
  • Lost Valley - část 1
  • Lost Valley - část 2

Návod na Caves

Od zavřené brány běžela rovně soutěskou mezi skalami, za rohem proběhla otrávenými šipkami a po levé ruce minula otvor do skal vlevo nahoře, kam se jen podívala. Běžela pořád rovně přes kamenný val do zadní části jeskynního komplexu. Na konci v levém zadním rohu našla otvor. Aby se do něj dostala, použila ostrou skalku blízko u něho. Vytáhla se na ni z její kolmé strany, z druhé se odrazila, přeskočila k otvoru, zachytila se okraje a vytáhla se nahoru. V malé jeskyňce pak našla lékárničku. [Sekret 1]

Přes šikmou skalku se pak vrátila na zem. Šla doprava a na kamenném valu zabočila doprava. Přes výstupky vyšplhala do otvoru, který prve minula. Připravila si pistole, běžela rovně a postřílela tři netopýry na první křižovatce, dala se doleva, až na konec velké jeskyně. V pravém zadním rohu našla otvor do skály a v místě, kde ležel sníh vylezla do horní jeskyně. Tam nejprve zastřelila netopýra vlevo za rohem a pak sebrala v rohu další lékárničku. [Sekret 2]

Na zem se dostala tak, že se pověsila rukama za okraj jeskyně a seskočila. Vrátila se na rozcestí, okolo zabitých netopýrů zabočila doleva a ve třetí části jeskyně našla místo s trávou. Sestoupila dolů, pokračovala chodbou dolů po schodech a pákou na pravé straně si otevřela dveře. Hned jak vešla do dalšího prostoru, zastřelila dalšího netopýra. (Vrata po pravé ruce nešly otevřít.) V levém zadním rohu otvorem ve stropě vylezla nahoru. Klikatou chodbou se do­stala do obrovské jeskyně se dvěma mosty. Hned u vchodu zabočila doprava a po skalách přešla podél stěny na druhou stranu. Pokračovala pořád podél stěny až na první most. Odsud seshora zabila dva vlky, kteří pobíhali dole a přeběhla přes most. Přes místnost za sloupem se dostala na druhý most. Ten opět přeběhla, pokračovala podél stěny doleva a prošla průchodem. Hned za rohem šla doprava až na kraj velké díry. Počkala si s připravenými pistolemi a jakmile vylezl medvěd dole na dostřel, zabila ho. Pověsila se rukama za okraj díry, seskočila dolů a ihned podopadu vytáhla zbraně, aby zastřelila netopýra přilétajícího z prostoru za průchodem.

Tím pak prošla, zastřelila dalšího netopýra, šla rovně, pak doleva, kde našla lékárničku v levém výklenku. Aby se dostala ven, použila hnědou nášlapnou kostku na zemi. Otevřenou kamennou bránou pak prošla do spodní části jeskyně s mosty. Vpravo, ve výklenku za mumií vylezla na horní podestu, přes první most vlevo se vrátila se do míst, odkud předtím do díry seskočila k medvědovi. Nyní však uprostřed mezi kamen­nými náspy přeskočila přes díru na druhou stranu. Před schody se dala doleva za sloupy, kde našla v rohu na zemi lékárničku. Po schodech sestupovala dolů a jakmile prošla zarostlým průchodem, zlikvidovala dva vlky, kteří ji napadli. Další lékárničku našla ve spodní místnosti vpravo pod schody. Pak se vrátila na první odpočívadlo na schodech, došla ke sloupu vpravo až u stěny a s rozběhem přeskočila šikmo doleva ke stěně. Dopadla na špatně viditelnou kamennou plošinku. Ve stěně za zarostlým otvorem našla ukrytou místnost, kde vpravo od vchodu sebrala na zemi lékárnu. [Sekret 3]

Vyšla z místnosti, rukama se zachytila plošinky a seskočila na zem. Nad podestou v pravém rohu přehodila páku na stěně. Tím si na určitý čas otevřela velkou bránu na sousední podestě vlevo. Otočila se doleva, došla až na okraj podesty a z místa přeskočila na nižší kamennou zídku, po ní se dvěma kroky rozběhla a přeskočila na podestu před vrata, kterými rychle proběhla na schody. Proběhla i otrávenými šipkami na druhém schodišti a v místnosti nahoře zastřelila vlevo za rohem dalšího vlka. Přibližně uprostřed místnosti si stoupla na nestabilní část podlahy, kterou se opatrně propadla do spodní místnosti. V této úrovni přešla do sousední místnosti až ke zdi a podél ní šla doleva ke kraji podesty. Pak přeskočila díru v obrovské hale do protější místnosti. Tou běžela doleva, zastřelila posledního vlka, který vyběhl z průchodu naproti Laře a pak teprve sebrala lékárnu. Průchodem se dostala do malé míst­nůstky, kde přehodila páku na stěně. Tím si otevřela velkou bránu v nejspodnější části haly. Vrátila se do vedlejší místnosti, zabočila hned za rohem doprava a došla na kraj výklenku, otočila se zády do volného prostoru (přidrž klávesu [CTRL]) a pozadu sjela šikminou pod sebou až na zem. Otevřenou bránou prošla do……

Přejít na celý návod »

Lara Croft and Tomb Raider are trademarks or registered trademarks of Square Enix Ltd. | Official Tomb Raider social media sites