Tomb Raider 1 Cutscéna #9

Cutscéna #7 » « Cutscéna #10 « Zpět na Tomb Raider 1 cutscény

Rozsudek nad Natlou a věčný trest

Natla: "Tohle nemůžete!"

Qualopec: "Odsuzujeme tě, Natlo z Atlantidy, za tvé zločiny. Za hrubé zneužití naší moci a za to, že jsi nás okradla o náš..."

Natla: "Nemůžete, já -"

Qualopec: "Porušení volné dohody, která vládne našemu lidu a zaručuje mu bezpečí, a za napadnutí Tihocana a mne samotného NAŠÍ armádou, NAŠIMI bojovníky, které jsi vyhnala z NAŠÍ pyramidy, abys mohla tu pyramidu použít, a její tvůrčí sílu, k své vlastní šílené destrukci."

Natla: "Šílené? Podívejte se na sebe! Žádný z vás nemá v hlavě ani kapku vynalézavosti! Budižkničemové!"

Qualopec: "Prostě to udělejme."

Natla: "Tihocane!"

Tihocan: "Používala jsi posvátné místo jako zdroj vlastního potěšení, jako nějakou šílenou továrnu."

Natla: "To jsou ti, jenž přežili/přežijí, nová generace!"

Tihocan: "Teď už jen hromady mrtvých. A ty... tebe zamkneme v prázdnotě. Tvé cévy, srdce, nohy i ten nemocný mozek naplní zmrzlá krev. Pozdrav(uj) svůj věčný nepokoj, Natlo!"

Natla: "Vy taky nedojdete pokoje, ani ten váš proklatý kontinent Atlantida!!!"

Další cutscény

Lara Croft and Tomb Raider are trademarks or registered trademarks of Square Enix Ltd. | Official Tomb Raider social media sites