Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft návod

INDIA

Jungle

[nahoru]

Lara sjela z kopce dolů (po cestě si mohla sebrat pár věcí) Polevé straně u vodopádů našla pár věciček.Poté se vydala rovně kolem starého velkého stromu kde zabila opici a sebrala lékarničku.Pokračovala pořád rovně až narazila na páku za kterou zatáhla.Otevřenými dveří nad starým stromem vešla do malé místnůstky s pákou a ostnatou stěnou.Zatáhla za páku rychle přeběhla na druhou stranu do výklenku s mříží.

Nyní šla do díry kterou odhalila ostnatá stěna.Sjela po lanovce,vylezla na pařez a přeskočila naproti do výklenku.Seskočila dolů a vydala se dál do místnosti s koulí kde zabila tygra a opici.Sebrala co se dalo a zatáhla za páku v průchodu do druhé místnosti.Rychle uhla kutálející se kouli a šla do místa kde koule původně stála.Vlezla do místnosti s pákou.

Poté šla do druhých otevřených mříží.Tam zabila dva tygry a vešla do zamlžené místnosti s opicí kterou samozřejmě zabila a proplazila se pod kmenem,pak ho obešla.Když se vydala po kmeni nahoru zabila tygra který ji stál v cestě.V další místnosti šikovně seskočila dolů (ne úplně) a šla do levé chodby tvořenou z mříží,pak přešla opatrně (Shift) přes ostny.Skočila o stupínek výš,přeručkovala škvíru,vyškrábala se nahoru kde zabila opici pak vyskočila o stupínek výš kde vstoupila do temné chodby až nakonec kde se vypořádala s opicí.

Zde doporučuji SAVE pro ty co si moc nevěří nebo pro nováčky.Zatáhla páku a rychle se dostala ven z chodby tou samou cestou kterou přišla jinak ji čekala nemilosrdná smrt a pak jak to u nás říkáme „REPETE“.

Vydala se tou samou cestou zase zpět ale tentokrát až úplně dolů kde už netrpělivě přešlapoval tygr.Zabila ho tedy a vydala s otevřenou bránou dál.Zabila opici,vyhla se koulím až se dostala k řece.Uprostřed rozšířené řeky je kmen kde Lara přeskočila.Poté se vytáhla o plošinku výše kde zatáhla za další páku.Nyní seskočila dolů do vody,proplavala tunelem do místnosti s ohni a pákami.Za táhla za oboje a vydala se dalším podvodním tunelem do další místnosti.

Sebrala vše co viděla,poté se vydala rovně tam našla páku kterou naplnila místnost s vodopády vodou.Nyní šla doleva kde onu místnost našla skočila do vodu a vytáhla se do tunelu za vodopádem vlevo.Po žebříku nahoru,pak chodbou rovně,nahoru na výklenek kde našla další páku.

Tím si otevřela podvodní bránu pod ostrůvky ve vodě.Seskočila tedy dolů proplavala tunelem.Vytáhla se nahoru a zabila tygra.Vylezla po žebříku zabila opici,sebrala jí klíč a vydala se dírou v šikmé stěně.Seskočila dolů,zabila tygra,vložila klíč do zámku a směle se bahnem probrodila do otevřené brány…

…Ve videu Lara našla tábořiště kde se setkala s blonďákem.Po malém pošťuchování se blonďák vydává na cestu a Lara ho samozřejmě musí dohnat……

Temple Ruins

[nahoru]

Lara se vydala vpravo,skrz strom,kolem dvou hadů,až narazila na páku.Za ní se otevřel poklop,do kterého skočila a podzemním tunelem,se vydala doprava.Zabila hada a pokračovala chodbou dál až přišla na světlo.Došla k okraji břehu,odkud se musela dostat přes řeku na druhý bahnitý břeh kde zatáhla za páku.otočila se směrem vzad,až doběhla na okraj římsy která byla mírně pod vodou a na konci pod římsou je otvor kterým proplavala až k ruinám chrámu.Po bahnitém kopci po pravé straně se dostala nahoru a skočila na levou stranu (přes kluzkou část bahnitého kopce).Kolem vodopádu,kde zabila dvě opice,se dostala do chodby,kde zdolala opici a dostala se až na plošinku nad jezerem.Přeskákala přes strom a plošinku až na vodopády.

Vytáhla se nahoru a pokračovala až za vedlejší vodopád,přes kluzkou plošinu se spustila pozadu a přeručkovala do škvíry,kde se vytáhla.Přes výklenky přeskákala až k nízkému otvoru¨,který po čtyřech prolezla.Zbila hada a sklouzla do chrámu, kde přes hada prošla chodbou.Po pravé straně sklouzla dolů až k soše indického strážce.Sebrala brokovnici,odsunula kostku a prolezla nízkým otvorem,kterým vlezla do místnosti se sochou indického strážce,ale ta na rozdíl od předchozí oživla.Po jeho zabití zatáhla za obě páky ve výklenku.Nejdříve šla dolů zatáhla za páku po levé straně,čímž si otevřela mříž nad sebou.

Přebrodila se rychle přes bahno k sesuvu,přes něj se dostala o patro výš.V další místnosti zatáhla za páku a rychle proběhla chodbou.Zabila dvě opice a šla doprava pak doleva vytáhla ze sloupu kostku po ní se dostala výš.Ale před tím zatáhla za páku dole čímž si otevřela nahoře mříž.Jimi skočila do vody,kde zatáhla za páku plavala až na konec kde zatáhla za páky na levé i pravé straně a po cestě zpět do tunelu plavala nahoru,kde byl východ.Objevila se v místnosti s vodou , ve které zatáhla za páky ,čímž si rozežehnula ohně.

Nyní už viděla neviditelné kamny.Přes ně přeskákala na plošinku,kde zatáhla za páku ,rychle proběhla do dveří.Zatáhla za páku,rychle sebrala klíš a vyběhla ven.Opatrně se přebrodila přes bahno,kde vpravo viděla otvor,kterým se dostala ven.Chodbou se dostala ke kouli.vyběhla k ní a rychle se dostala zpět.Pokračovala dál chodbou kde se dostala před dvě možnosti.Bezpečnější byla ta vpravo,kde zabila opici,zatáhla za páku a vydala se dál.Zabila dvě opice a dostala se do velké místnosti,poté se dala doleva a dolů,kde seskočila před bránu a vložila 1.klíč do zámku.Nyní šla na opačnou stranu.dostala se do místa s vypuštěným jezírkem.

Šla dál přes vodu zatáhla za páku a proplavala tunelem pod ní.Dostala se do obrovské místnosti,kde se vynořila vlevo,vylezla na žebřík,saltem dozadu na plošinku,přeskočila na další plošinku,vylezla až úplně nahoru,kde přes plošinky se dostala k hadovi.Skočila do otvoru,vyhla se kouli a přes propast se dostala dál.V pravém rohu vysunula kostku.Nyní před sebou mněla hádanku posouváním kostek se musela dostat k páce,která naplnila jezírko.Šla zpět k jezírku kde zatáhla za páku a sebrala 2.klíč.
Skočila na řebřík a rychle vylezla nahoru.Ze sloupu vytáhla kostku a přes ní se dostala výš kde zatáhla za dvě páky.Vyhla se koulím dala se přes ohně do místnosti s dvěma sochami.

Zabila prvního strážce,sebrala mu meč a vložila ho do ruky od sochy naproti dveřím.zabila druhého a udělala totéž.Šla dál,zabila posledního strážce a sebrala klíč.Šla do temné chodby kde vyřešila úkol na čas a sebrala 2. klíč.Třetí byl ve vedlejší místnosti ve vodě.Skočila tedy do vody zatáhla za jednu páku přes proud se dostala k druhé a po vypnutí proudu sebrala třetí klíč.Otevřenými dveřmi pokračovala dál kde…

…Lara sjíždí kopec a jen o fous to ubrzdí – střílí po blonďákovi, ten však ujíždí na voru.Díky třesení které zbortí chrám,Lara jen tak tak uniká před padajícím kamenem.Blonďák se směje,Lara za ním vybíhá, ale spatří čtyřkolku.Najednou se zarazí – Proč jít pěšky?…..

River of Ganges

[nahoru]

Tento level není obtížný. Dá se zvládnout do 15 minut a proto je zbytečné ho moc popisovat. Prostě nasednete na čtyřkolku a jedete tak dlouho až narazíte na dvě opice ve tmě s zeleným kamenem.Opičky přejedete,vystoupíte a skočíte do vodopádu kde na dně leží vor,na kterým jel blonďáček.Vylezete z vody za vodopád vlezete do chodby a…

Caves of Kalia

[nahoru]

Je jasné že blonďák byl rychlejší a už má i kámen teď ho musela najít takže – Vítejte v bludišti. Až najdete místnost s zeleným kamenem a temnou dírou můžete říct že máte štěstí. Skočila tedy do ní a po dlouhém zápasu s hady ve tmě (nic příjemnýho) šla dál,uhla kouli,skočila dolů sjela po skluzavce.Konečně ho našla,jak jde vidět kámen už má ale díky jeho síle se z něj stal ohnivý muž.Podpálil vodu v obřadní místnosti a začal střílet po Laře a také do stropu a tříštící se oheň dopadal do místnosti (mnohem nebezpečnější než kdyby jenom střílel po ní).Lara tedy musela skákat z ostrůvku na ostrůvek a nepřetržitou palbou ho zabít.Poté sebrala 1. modrý kámen v podobě „kolíku s jakousi tváří“ - Infada stone...

…Lara nastupuje na loď kde se seznamuje s „kapitánem lodi“.Ten ji vypráví o modrém kameni který sebrala.Poté si Lara začne pročítat deník kapitána Jamese:James přistál na Antarktidě se svou posádkou.Najdou jeskyni ve které najdou modrý kámen „ještěrky“.Ale útok vlka na Paula Caulfilda všechny vyděsil.James střílí do vlka ale ten už však Paula usmrtil.James bere Paula na ramena ale po cestě zpět se bortí most a James po skluzavce se dostane ven.Tam Paula Caulfilda pohřbí a vrací se domů…

…po zobrazení zeměkoule jeďte šipkami až na Nevadu a dejte Enter…

NEVADA

Nevada Desert

[nahoru]

Zabila dva ptáky,šla rovně kolem jezírka a vešla do chodby,kde vystoupila po stupíncích,a pak šla dál,přeskákala dvě propasti a dostala se na vyvýšené místo nad jezírkem.Tam šla po římse a přeskočila na druhou stranu a pokračovala dál po římse.Na konci římsy,seskočila o stupínek níž a musela přeskočit na vyvýšeninu po levé straně.Potom vylezla na vrchol,zastřelila hada a šla směrem k železné boudě.Skočila do otvoru a spadla do vody,kde plavala tunelem až se vynořila v jeskyni,pak vyšla na vyvýšeninu,otočila se vpravo a po stupíncích pokračovala dál.až se dostala nahoru a proletěla nad ní letadla,tak se otočila bokem k šikmé stěně,a udělala salto v bok a při sklouznutí se zachytili o okraj a přeručkovala na rovnou plochu.

Otočila se směrem k vodopádu a po pravé straně a skočila na šikmou plochu,zachytí se a přeručkuje na rovnou.Otočila se zády ke stěně a skočila na protější šikmou stěnu,vytáhla se za jízdy skočila na protější plošinku.Pak přeručkovala přes škvíru na šikmý ostrůvek, ze kterého saltem vzad přeskočila na protější.Poté skočila na ostrůvek na roku skály a tak pokračovala dál až se dostala na pevninu k velkému kolu.Po dlouhé cestě džunglí, kde byly jen opice,hadi,tygři a ptáci,potkala konečně prvního civilizovaného člověka (nevypadal moc esteticky jako bezdomovec),kterého musela zničit. Pak vylezla po žebříku až nahoru k velkému korytu, skočila do něj a běžela až na konec, vlezla na levý okraj koryta u nádrže. Po levé straně zastřelila hada, skočila do vody a plavala k páce v pravém rohu a proplavala otvorem za ní mezi výběžky.

Plavala chodbou a tahala za páky, aby se dostala ven. Když se dostala ven, byla v chodbě, kterou proběhla a zatáhla za páku na konci chodby. Vrátila se zpět k velkému kolu, slezla dolů a pokračovala směrem k výtahu (z videa). Došla k výtahu, zabila strážce a sebrala klíč a vrátila se zpět ke kolu. Pak se vydala zpět k detonátoru. Vložila klíč do detonátoru a zmáčkla ho, tím si otevřela cestu dál. Šla k místu výbuchu a skákala na nejvyšší stupínek a tím pokračovala tak dlouho, až se dostala k díře ve zdi. Prolezla dírou a objevila se před vojenskou základnou, kterou oběhla a vlezla do díry ve skále. Prolezla dírou a následující chodbou skočila do vody. Proplavala tunelem, zatáhla za páku a vrátila se zpět k základně.

Když vylezla u základny, dala se do jeskyně po levé straně. Pokračovala jeskyní, kde zastřelila dva hady a dostala se na ústí jeskyně a po pravé straně byla chata, ve které se nacházelo tlačítko. Vešla do ní a zmáčkla tlačítko a vrátila se zpět k díře u základny. Prolezla dírou a šla chodbou až k většímu výklenku a dala se vpravo až došla k nádrži. Oběhla nádrž a vylezla až nahoru, kde se otvorem dostala dovnitř. Skočila do vody a plavala na protější stupínek, kde bylo okno ven a tam přeskočila elektrický plot. Seskočila z bedny, zastřelila stráže a pokračovala dál do hangáru, kde zabila další stráže a nasedla na čtyřkolku. Vyjela z hangáru na střechu po levé straně, kde se zastavila aby sebrala kartu a vrátila se k bráně. Sestoupila z čtyřkolky a šla do domku s kulečníkem, kde prošla do další místnosti a vložila kartu do zámku, čímž si otevřela mříže za sebou, rychle se otočila a zastřelila další stráže. Vešla do místnosti a vypnula proud v plotě, poté se vrátila směrem k bráně, kterou si otevřela. Nasedla na čtyřkolku a pokračovala po levé straně směrem k jeskyním, kterou projela a na jejím konci byl kopec, přes který se dostala přes další plot….

…po neúspěšném pádu se Lara dostala do rukou policie…

High Security Compont

[nahoru]

Jak vás určitě napadlo, jste ve vězení, takže:

Lara skočila do okýnka se zelenými lasery, vyběhla ven a zmáčkla tlačítko, čímž vypustila vězně, který zabil policajta. Postupně pak vypustila všechny vězně. V jedné cele našla kostku na tlačení. Potlačila kostkou a pod nízkým průchodem prolezla k další kostce. Protlačila se až ven. Uličkou se dostala až k deonu a zmáčkla ho. Přes žebřík se dostala do bočního průchodu. Dávala si pozor na propadající poklop, který přeskočila a propadla se až tím druhým poklopem úplně vzadu. Vešla rychle do skleněné místnosti, kde zmáčkla deon. A teď už se jen dívala, jak vězni zabíjí policajta.

Policajtovi vzala kartu a náboje a kartou si otevřela nedaleké mříže. Šla chodbou a založila vlevo, kde zmáčkla tlačítko. Vešla na záchodky a pokračovala dál dalšími dveřmi.Dostala se do místnosti s bednami, kde přes složité tahání a posouvání dostala bednu pod otvor ve stropě. Přes bednu se dostala otvorem ve stropě kde zmáčkla deon. Přes vodu proplavala do druhého otvoru ve stropě, kde se vytáhla. Přes chodbu se dostala do další místnosti a uličkou přešla na druhou stranu vězení. Propadla se do místnosti, kde zmáčkla tlačítko a ve vedlejší místnosti deon, čímž si vypnula ohně v kuchyni.

Tou samou cestou se dostala zpět aby pak mohla skočit tam, kde byly ohně. Otevřela si všechny troje dveře, čímž pustila policii a rychle utíkala k vězňům. Až se zbavila policie, šla na její místo, kde zmáčkla tlačítko, čímž si otevřela mříže u větráků. Prošla kolem větráků, sklouzla pozadu a chytila se za okraj. Přeručkovala doleva a pustila se na pevnou zem. Vytáhla se do nízkého průchodu. Tunelem se dostala k žebříku, kterým se dostala výš. Viděla, jak ji vězeň otevřel poklop, kterým se dostala nahoru. Vylezla po mřížích nahoru, vyběhla nahoru, vydala se vpravo, pak pořád rovně, vlevo, po schůdkách dolů, kde pustila vězně, který zabil policii. Od policajta sebrala kartu a vydala se zpět do místnosti, kudy před chvíli utíkala. Hlavně si dala pozor na zelené lasery, které by spustily automatické kulomety.

Kartou si otevřela dveře a vstoupila do místnosti kde zmáčkla tlačítko, čímž si vypnula zelené lasery. Vydala se dál po žebříku dolů do místnosti s automatickými kulomety. Zabočila vlevo, sešla dolů, kde vypustila vězně, kteří zabili policii. Policii sebrala čudel, šla k protiletadlové věži, kde s čudlem otevřela dveře. Šla chodbou dál, pak nízkým průlezem vpravo se dostala do prosklené chodby kde viděla policajta. Seskočila dolů,šla k deonu, počkala až policajt byl u ní a střílel do ní, pak zatáhla deon, čímž spustila laser, který policajta zabil. Opatrně skočila do průchodu aniž by se dotkla laseru a pokračovala dál chodbou. Až k venkovní vysoké věži. Po schůdkách šla nahoru co nejvýš odkud skočila do otvoru vlevo. Chodbou šla dál až se propadla do místnosti, kde zmáčkla tlačítko a dveřmi se dostala zase na známé místo. Po schůdcích se vydala až nahoru a vytáhla se k otevřené díře pod satelitem. Skočila do vody a i přes proud se dostala nahoru kde se vytáhla na plošinku a po výstupcích přeskákala až do zeleného nízkého otvoru.

Nízkým otvorem se dostala vpravo, kde zmáčkla deon. Vydala se zpět do vody, kde vplavala do tunelu. Proběhla kolem policajta doprava kde zmáčkla knoflík, čímž za sebou zavřela policajta. Po žebříku se vyšplhala nahoru, přeskočila díru a po druhém žebříku se vyšplhala do chodby. Opatrně (se Shiftem) šla doprava, kde se vytáhla do nízkého otvoru kde sebrala čudel a tou samou cestou se vydala zpět až k prvnímu žebříku, po kterém slezla dolů. Nyní se vydala dál, kde vložila čudel, čímž si zavřela větrák ve vodě, vyšplhala se výš a skočila do vody. Vplula do prostředního otvoru, kde sebrala zelený diamant a plaval dál až dorazila k páce, za kterou zatáhla a plavala na hladinu. Opatrně přes lasery přeskočila na druhou stranu kde skočila do vody. Vyplavala do chodby kde viděla vězně po nejbližší bedně vlevo se vytáhla nahoru a zmáčkla tlačítko, čímž si otevřela dveře do skladu se zbraněmi, kde se sebrala pistol Security Desert Eagle.

Vzala svůj Desert Eagle a aniž by se dotkla laserů zničila automatický samopal. Vydala se zase zpět do hlavní místnosti. Vyběhla nahoru, kde zastřelila policajty. U jednoho z policajtů sebrala čudel. Vydala se dál až nahoru kde sebrala lékárničku a zabila psa. Vydala se zpět do chodby, kde vylezla po žebříku a vpravo vložila čudel. Nyní měla na výběr dvě tlačítka, zmáčkla tedy hned to první vpravo, kterým si posunula bedny po pásu. Tím druhým si pustila jen nepřítele (nemusí se zmáčknout). Vrátila se do hlavní místnosti, po posunuté bedně se vyšplhala nahoru. Zachytila se nahoře o pletivo a přeručkovala na balkónek u stěny, vytáhla se nahoru, zabila policajta a od něho sebrala čudel. Vrátila se zpátky dolů do hlavní místnosti. Kde čudlem otevřela vrata. Otevřenou chodbou se vydala dál až na prostranství s nákladním prostranství s nákladním prostorem. Vešla do skladu až pobrala u skladu všechny věci, nastoupila do zadního prostoru náklaďáku…

…Za Larou muži zavřeli dveře, sedla si na bedýnku a v klidu se napila s jistotou, že už se do vězení nevrátí… útěk se zdařil…

Area 51

[nahoru]

Lara se objevila v zadní části náklaďáku, tam kde se schovala před zásobovači, nevěděla ale kde jede, až teď zjistila že je ve výzkumné laboratoři Area 51…

Přes místnost s bednami se vydala chodbou doleva, zabila strážného a dostala se do široké chodby, kde zmáčkla tlačítko a tím si otevřela nízký průchod. Nízkým průlezem se dostala do další místnosti, kde našla v.lékárníčku a pokračovala dalším nízkým průchodem. Přes lasery se dostala na žebřík. Přes nízký průchod se dostala do místnosti s deonem a prosklenou chodbou. Vzadu zabila dalšího „MP“ a podlezla pod prvními lasery a dala se nízkým prostorem vpravo.

Dostala se do místnosti se zeleným laserem a s automatickým kulometem. Šla dál chodbou , kde zabila dalšího MP. Prosklenou chodbou šla dál a po zatáhnutí deonu se propadla. Zabila psy i hlídače, vydala se doprostřed věže, kde zmáčkla deon a propadla se mřížovou podlahou níž. Vlezla do nízkého průchodu, dostala se až na konec, kde se znovu propadla. Zabila MP, vpravo zatáhla za deon. Nechala vězně zabít MP. Nyní se do otevřených dveří , chodbou a nízkým průchodem dostala k v.lékárníčce. Vydala se zase zpět, šla dál přes prosklenou podlahu, nízkým průchodem se dostala dolů, kde sebrala brokovnici. Šla dál doprava přes tři lasery. Vpravo zabila laserového hlídače. Vydala se chodbou dál, dostala se ke třem dveřím. Dvoje zavřené a jedny otevřené. Situace se obrátila jakmile se přiblížila.

Rychle zabila dva hlídače, zatáhla za deon vlevo a vpravo se dostala do nízkého otvoru. Šla doleva přes zelené lasery , čímž spustila alarm. Zabila MP a vydala se chodbou do leva. Ocitla se na rozcestí a vydala se doprava. Objevila se v místnosti s raketou, zabila MP a sebrala mu CD. Vydala se zase zpět , a tentokrát na rozcestí zvolila druhou možnost. Slezla po žebříku dolů a vložila CD do počítače. Nyní přes volné místo po raketách se dostala na žebřík. Nahoře potom zabila strážného a sebrala mu čudel. Vydala se zpět k raketě. Sešla úplně dolů chodbou doprava, kde čudel vložila. Vešla do místnosti a zbila MP Kolem el. Dráhy doleva dozadu vylezla po žebříku , kde si přivolala jezdící kabinu. Nyní se podplazila pod el.

Dráhou na druhou stranu, vylezla po žebříku a odsud skočila na jezdící kabinu. Vytáhla se výš, přes pasti se dostala na druhou stranu, po žebříku dolů, přeskočila na druhou stranu. Zabila MP, vydala se chodbou nahoru a zabila strážného. Přes lasery se dostala dál, kde zabila strážného, potom zabočila doleva. Po krabicích nahoru až do místnosti se dvěma tlačítky pokračovala. Zmáčkla obě tlačítka a rychle pokračovala v běhu do otevřených dveří. Zabila hlídače, zatáhla za deony a vrátila se zpět přes lasery až do místnosti s létajícím talířem. Otevřela si poklop a po žebříku nahoru přes výstupky se dostala na plošinku, odtud seskočila na talíř kde sebrala kartu. Vydala se zpět k raketě úplně dolů, kde vložila kartu a tlačítkem odpálila raketu. Rychle se ale musela dostat do nově otevřené místnosti za sebou.

Nyní se dostala zpět k prázdnému prostoru po raketě. Po žebřících se dostala úplně nahoru, kde zatáhla za deon a vešla do dveří. Pokračovala přes laser dál a zabočila doprava. Vytáhla se nahoru a zneškodnila nepřátele. Zabočila doprava, zabila hlídače a sebrala mu CD. . Zatáhla za deon a skočila do otevřené díry. Přes laser po žebříku dolů pokračovala doleva až k talíři. Vzadu pak vložila CD a otevřenými dveřmi vešla do prostoru s kosatkami , kde sebrala náboje. Vlezla do talíře spodem, a přes nepřátele našla druhý modrý artefakt - Ora Dagger…

…šipkami najeďte na South Pacific Islands a dejte Enter …

SOUTH PACIFIC ISLANDS

Coastal Village

[nahoru]

Lara po spadnutí do vody se nadechla nad hladinou a ve vodě našla klíč. Až teď se dostala na pláž a po stupíncích se dostala do chatrče, kde klíč vložila. Skočila do otevřené díry a pokračovala chodbou až do jeskyně s jezírkem. Zabila nahoře domorodce a dole dva aligátory. Po výstupcích nahoru přeručkovala na druhou stranu, a po dalších výstupcích vpravo opět přeručkovala. Po mostě až do zadu skočila na šikmou stěnu a odsud skočila buď na plošinku ve stejné výši, nebo přeskočila až dole. V druhém případě skočila na žebřík, zabila domorodce a sebrala lékarničku. Od domorodce skočila naproti níž, přeručkovala a skočila do výklenku. Odtud pokračovala chodbou, přes most, pak doleva se proplazila pod talířem a vešla do místnosti s prosvícenými okny. Vpravo za kamenem pak zhasla jedno okno. Nyní jeden typ: došla až na kraj k potůčku (dejte SAVE a pak hned LOAD).

Nyní by měly být ostny pryč. A tím pádem by mohla Lara přeskočit na druhou stranu. Vzala zelený krystal a sjela dolů po šikmé ploše až do vesnice. Zabila domorodce a vešla do vesnice, kde na ni číhal další domorodec. Pokračovala stále rovně až k velkému stromu, který obešla a skočila ke kolu, kterým otočila. Vrátila se zpět do vesnice a vydala se doleva a za chýši vešla do další vesnice. Kolem stromu s žebříkem se vytáhla nahoru. Vešla do druhé chýše zleva kde zatočila s kolem. Vrátila se k žebříku a nyní mohla vylézt nahoru. Otevřeným oknem pak skočila na vedlejší plošinku. Chodbou doprava skočila na střechu, pak na další , odsud přes ostnatou střechu na protější střechu do chatky, kde zmáčkla tlačítko. Vydala se zpět k ohňům, které přes plošinku přeskočila. Zmáčkla tlačítko a přes talíře se dostala k dalšímu kolu. Sklouzla dolů, proplavala vodou a po žebříku nahoru, přešla most a skočila k chýši…

… V chýši narazila na muže který při setkání s aligátorem přišel o nohu. Dal Laře mapku podle které by se dostala na druhou stranu bažiny…

Crash Site

[nahoru]

Slezla z chýše dolů, a podle mapky přeskákala na druhou stranu bažiny.sešla dolů z kopce, kde zabila prvního dinosaura. Pokračovala přes vodu dál kde se vy táhla přes výstupky do chodby odkud se dostala k vojenskému letadlu.Zabila dinosaura a dala se cestou kolem letadla dala první uličkou vpravo. Dostala se až ke dvěma dinosaurům které za pomocí vojáka zabila. Šla níž kde zabila malé zelené dinosauříky dávající si dinosaura k večeři.Všechny tedy zabila a vydala se přes vodu do hnízda.Sebrala první klíč a zabila dinosauří matku zatáhla za jezírkem páku a naproti další páku znovu se vrátila k první páce kde vešla do chodby. Vrátila se zpět k letadlu a tam zhlédla jak dva vojáci zabíjí dalšího dinosaura.Pokud se jim tam nepodaří musí Lara dinosaura dodělat sama.

Chodbou vpravo pak vešla na prostranství, kde zabila dinosaura a vpravo našla žebřík. Na hoře ze žebříku skočila na šikmou plošinu odkud skočila na strom kde zabila dinosaura. Sestřelila dinosaura z lana a skočila do řeky kde piraně už si pochutnávaly na dinosaurovi. Ve vodě zatáhla za páku a šla do otevřených dveří na druhé straně. Po cestě zabila dinosaura a vevnitř zase dalšího. Zatáhla za tři páky pozabíjela co se dalo a vytáhla se výš kde sebrala druhý klíč. Vrátila se k letadlu a po jeho čumáku se dostala dovnitř kde zabila dinosaura a sebrala kulomet. U pilotů pak vložila klíče a vzadu letadla slezla níž a otevřenými dveřmi vešla do místnosti kde zatáhla za deon. Vlezla na protiletadlové dělo a zabila všechny dinosaury. Poté s dělem prostřelila dvě zdi u vodopádu. Vešla do první kde pobrala věci a oživila se krystalem poté skočila do druhé díry ve zdi kde…

...Lara vešla do chrámu a uviděla na zdi znak komety,zkázy která postihla tuto zem před dávnými časy.Promluvila si s domorodcem o artefaktu ve znaku ještěrky a vydává se ním....

Madubu Gorge

[nahoru]

Po pravé straně přes stupínky se dostala na ostrůvek v proudu řeky.Skočila na šikmou stěnu naproti a po hraně přeručkovala doleva. Po stropě přeručkovala na druhou stranu a přes škvíru se dostala do chodby vpravo.Po pravé straně sklouzla níž.Pozadu seskočila na šikmou plošinku a udělala salto vzad, čímž přeskočila ostny. Pokračovala dál po schodech kde zabila jedovatého zelenáče a zmáčkla tlačítko vrátila se zpět a vešla do otevřených mříží až se dostala na prostranství s vodopády.Skočila do vodopádu po levé ruce, dole našla SECRET a nahoře skočila na strop a přeručkovala do vchodu.

Sjela po šikmé plošině, skočila a zachytila se o první plošinu. S rozběhem se zachytila o třetí plošinu a pokračovala do další chodby. Vlevo našla lékárničku a vydala se naproti kde podlezla šípy.Sklouzla dolů, zachytila se o strop a přeručkovala do další chodby.Chodbou se dostala k vodopádům a skočila vlevo na žebřík.Pokračovala chodbou dál, až se dostala do místnosti s kajakem.zabila dva aligátory ve vodě a zatáhla za páku, nasedla do kajaku a vjela do otevřených vrat.Jela po proudu (někdy měla na výběr, kudy se má dát, ale ať se dala kteroukoliv cestou, dostala se do jednoho místa), až doplula k velkému "špuntu".

V ní našla cestu proti proudu kterou se dostala do místnosti s bazénkem (hořící louč, aligátor ve vodě). Vylezla z kajaku a vytáhla se na plošinu z které zabila aligátora i zelenáče. Seskočila níž a skočila na strop. Přes ohně přeskočila, až na plošinu, kde se spustila. Přeskočila na další plošinu a vešla do chodby, kde se sebrala Rocket Launcher. Vydala se po levé straně výš se dostala do místnosti s vodopády. Seskočila níž a skočila na plošinku vpravo odkud vylezla nahoru. Skočila na strop a přes oheň se dostala nad plošinu vpravo kde se spustila. Skočila na další plošinu u ostnů a odsud na žebřík na protější straně. vylezla až nahoru a dala se chodbou. Slezla dolů, rozběhla a před koulí se schovala za schod. To se opakovalo ještě jednou. Běžela rovně a před koulí uskočila do chodby vlevo.

Přeskočila ohně a před valící se koulí se schovala za shod. Vytáhla se a skočila na protější plošinu.Přes žebřík se dostala na další plošinku, odkud s přes nízký průchod dostala do výklenku, odkud skočila na ostrůvek uprostřed proudu řeky.Tímto způsobem se dostala až k lanovce kterou sjela.Po žebříku vylezla nahoru a zabila zelenáče. Zatáhla za páku a vydala se do chodby. Zabila zelenáče a seskočila dolů. Nasedla na kajak a opatrně se přes proud dostala do díry po "špuntu". Vylezla a zabila aligátora.Skočila zpět do vody, zatáhla za páku a otevřenými dveřmi...

Temple of Puna

[nahoru]

Zabila dva domorodce a vydala se vpravo za nimi.Zabila dalšího domorodce a vylezla nahoru, tam zabila dalšího prolezla nízkým průchodem a dostala se k místnosti s koly.Zmáčkla čtyři tlačítka na stěnách a vběhla do dveří.Sklouzla dolů, zatáhla za tři páky a vběhla do dveří Proběhla chodbou a dala se doleva, kde zatáhla za páku. Rychle vběhla do další místnosti kde zabočila vpravo a před další koulí utekla. Zabila dva domorodce a vešla do dveří po pravé straně. Pak sjela po šikmé ploše, kde vešla do místnosti a zabila muže v křesle. Sebrala modrý artefakt ve znamení ještěrky - Element 115...

LONDON

Thames Wharf

[nahoru]

Lara má již tři artefakty. K úplnosti ji však chybí ještě jeden.... Vydala se rovně,seskočila na střechu a odrazila se na plošinu kde přehodila deon. Chytla se stropu a přeručkovala k lanovce, kterou sjela. Zachytila se za okraj a spustila se níž kde se znovu zachytila.Zabila muže a vešla do velké tmavé místnosti. až místnost vyřešila získala tím klíč, přehodila druhý deon a spustila se níž.Nízkým průchodem se dostala k tlačítku. Vydala se zpět na začátek levelu odkud z nižší plošinky skočila na druhou stranu (mohla též po spodku mostu přeručkovat). Zachytila se o škvíru ve zdi , dala se doprava (vpředu hořel oheň), přeskočila mezeru a zmáčkla tlačítko.

Přeskočila mezeru zpět a skočila na malířský výtah. Naproti se dostala do výklenku kde klíč vložila. V místnosti zmáčkla tlačítko a šla zpět k zhasnutému ohni (přes škvíru, pak rovně). Skočila dolů a přeskočila mezeru mezi budovami. Sjela pár skluzavek a dostala se tím do hlavní místnosti, kde přehodila deon. Vydala se chodbou dozadu kde našla nádrž ve které zatáhla za páku. Vydala se zpět do hl. míst. kde přehodila opět deon. Nyní se vydala do prvního vchodu kde skočila do poloprázdné nádrže ve které byl otvor. Proplavala skrz vrtule a vytáhla se ven. nízkým průchodem vpravo se dostala do místnosti s žlutým elektrickým vozítkem.

Než do místnosti vlezla ukázalo se jí malá bednička na stěně. S pomocí mřížové kostky ve stěně přinutila vozík aby do bedničky vrazil a tím ji vyzkratoval.V místnosti zmáčkla tlačítko a vrátila se zpět do hl. míst. po žebříku. Zmáčkla Kde zmáčkla tlačítko čímž napustila třetí nádrž. Přehodila deon a šla do zadní nádrže.Kterou přeplavala a chodbou se dostala do třetí nádrže. Přeplavala naproti, a vešla do místnosti kde zmáčkla tlačítko.Vrátila se k nádrži vlevo se zachytila o strop, přeručkovala až na konec, tam proběhla chodbou a skočila do druhé nádrže a vrátila se do hl. míst. Zmáčkla druhé tlačítko. vrátila se ke třetí nádrži a proplavala otevřeným otvorem do místnosti, kde se vytáhla. Zabila muže a skočila na žebřík.Skočila na jeřáb a dostala se na vyšší plošinu s ostnatým drátem.Dostala se na vrchol střechy, obešla ochoz a dírou v zábradlí skočila na další střechu...

... po rozhovoru s žoldákem ze kterého vyždímala co se dalo skočila do díry pod zvonem...

Aldwych

[nahoru]

Po pádu vylezla z vody, po schodech nahoru až k budkám. U čtyřech budek se dala doleva a seběhla po eskalátorech. Dole skočila do kolejiště a dala se doleva. Běžela do tunelu a po pravé straně vběhla do výklenku s tlačítkem. Zabila bezdomovce, stiskla tlačítko a otevřely se jí dveře po pravé straně. vešla do dveří kde musela vyřešit hlavolam s tlačítky. Po vyřešení se dostala do Solomonovi místnosti. Vydala se zpět ke stánkům na lístky a dal se po druhých eskalátorech dolů k díře. Skočila do ní a dala se doleva, kde po pravé straně vběhla do místnosti s bednami.

Zabila dva muže se psem a vylezla nahoru, kde zastřelila dalšího. Nahoře se chytla stropu a přeručkovala do výklenku. Sjela po šikmině a dala doprava, čímž se dostal do šachty s vrtákem. Po křehkých plošinkách se dostala do místnosti ve zdi, kde vyšplhala nahoru a přes ohně do výklenku kde zmáčkla tlačítko. Vrátila se zpět do místnosti s bednami a vylezla přes otevřený poklop ve stropě. Dala se doleva, kde vešla do místnosti, aby si otevřela poklop. V pravém rohu místnosti se postavila na černý čtverec kterým se propadla a potáhla kostku směrem k sobě. Tím si otevřela poklop v druhém rohu místnosti, do kterého vlezla. Vydala se dál až k dvoum tlačítkům, Zmáčkla ten pravý a Vešla do úplně zadních dveří. Zmáčkla tlačítko a přes šikminy se dostala zpět k tlačítkům. Zmáčkla znovu pravý a vběhla do prostředních dveří. Tam se vytáhla nahoru a tam zmáčkla tlačítko. Vrátila se zpět k tlačítkům a zmáčkla. Vběhla do prvních dveří, přeručkovala na druhou stranu, kde sebrala první Solomonův klíč. Vrátila se zpět, kde uskakovala před vrtákem, skočila na něj a sebrala 2. Solomonův klíč.

Vrátila se do Solomonovi místnosti, kde oba klíč vložila. Sebrala " Masonic Mallet". Vrátila se zpět ke stánkům s lístky, vytáhla se první dírou ve stropě a posunula kostku k sobě. Vrátila se zpět na stánek a vyšplhala výš. Pokračovala dál, až do místnosti s klíčem. Vše sebrala, zmáčkla tlačítko a šla ke kolejím s dírou. Přeskočila díru, došla ke kolejím a po pravé straně u dveří vložila klíč. Otevřely se jí dveře, vešla do místnosti a zmáčkla tlačítko. Vrátila se na druhou stranu nástupiště a sebrala minci. Vrátila se zpět ke stánkům, koupila si tiket. Vrátila se do Solomonovi místnosti, vrátila se do nově otevřených dveří, ve vodě proplavala do místnosti, kde přes výklenky a stupínky se dostala do nízkého průchodu. Vložila tiket, vyšla ven a vpravo seběhla dolů a vypáčila zámek. Vevnitř zmáčkla tlačítko, šla vedle níž až do poklopu, kde v místnosti zmáčkla tlačítko. Šla dál, sjela po plošině a...

... Lara se setkává s vůdcem zatracených. Ten ji dal úkol, který Lara musí splnit...

Luds Gate

[nahoru]

Následoval muže s loučí, pak vešla do chodby vlevo a sjela dolů a vytáhla se na další šikminu. Zmáčkla tlačítko, vlezla po žebříku doprostřed, kde se odrazila na plošinu, kde spadla dolů. Zabila strážného, zmáčkla tlačítko, zabila dalšího a posunula kostku na šedou plochu. Chodbou se dala dál, první doleva. Nyní se ocitla v místnosti po jejíž vyřešení našla "Embalming Fluid". Prošla nízkým průchodem dál až do místnosti, kde zabila strážného a zmáčkla tlačítko. Skočila na Sfingu, opatrně se dostala dolů, zabila strážného ve velkých dveřích. Šla úplně nahoru, až dorazila k dalším dveřím, tam se dala do pravého výklenku, vyskočila do díry ve stropě a naproti posunula kostku k sobě. Pak se po levé straně spustila a přes kostku vylezla nahoru. Přeručkovala do strany do chodby a vydal se výš a potom seskočila dolů. Tam posunula jednu kostku k sobě, druhou od sebe a tu první ještě jednou k sobě. Stejnou cestou zpět nahoru, čímž se dostala zpět k bezdomovcům. Vrátila se na začátek, do výklenku vložila Embalming Fluid.

Pokračovala chodbou kde spadla do vody, tam se chytla podvodní pohonné jednotky a po světlech vyplavala na hladin. Přešla do druhé nádrže a přes tunel, kde zatáhla za páku. Vrátila se zpět do tunelu, kde nově otevřenou cestou vyplavala ven, kde zmáčkla tlačítko. Skočila zpět do vody, nově otevřenou cestou se vydala dál. Po vplutí se vydala vlevo a vpravo se vytáhla nahoru. Pokračovala dál, až zabila strážce u kterého našla klíč. Skočila do vody a v tunelu našla páku. Šla do otevřeného otvoru a tunelem doplavala do velké zatopené místnosti. V jedné našla vzduch a v druhé podvodní pohonnou jednotku. V jedné z místností zatáhla za páku, poté vplula do otvoru kde zatáhla z a další páku. To se párkrát opakovalo, až doplavala do místnosti s vodopádem. Skočila do vedlejšího bazénku, kde pákou vypla ohně. Přeskákala na druhou stranu, přešla buchary, přeručkovala a spustila se do nízkého průchodu, kde vložila klíč a zmáčkla tlačítko. Vrátila se zpět do zatopené místnosti a vplula do poklopu. Přeskákala přes kyvadlo a v chodbě se vytáhla do chodby nahoře. Otvorem pokračovala dál, přeskočila naproti, spustila se níž a vytáhla se do nízkého průchodu. Přeskočila naproti a pokračovala dál...


... Lara se setkává se Sofií, ale ta nechce kouzelnou hůl vydat. Hold když to nejde po dobrým...

City

[nahoru]

Lara pokračovala za Sofií, až k mostu, kde rozstřelila krabičku na sloupu, čímž spustila elektriku a zabila Sofii. Přeskočila naproti, zmáčkla tlačítko a sebrala poslední modrý artefakt - The Eye of Isis

ANTARCTICA

... Lara letí vrtulníkem z Londýna na Antarktidu. Díky silnému větru vrtulník přistál na křehkém ledu. Ten se propadá a Lara se včas dostává ven ...

Antarctica

[nahoru]

Lara přes ostrůvky se dostala dozadu, po výstupcích nahoru se zavěsila o strop a přeručkovala na druhou stranu. Dostala se na loď a poté do lodi. Ve strojovně zatáhla za páku a otevřeným poklopem se vydala níž, kde zabila strážce a zmáčkla tlačítko. Vydala se doprava dál po žebříku nahoru a tlačítkem shodila člun do vody. Dostala se na loď odtud do vody a na člun. člunem objela loď a jela dál až k dřevěné budce, kde zabila strážného. Po konstrukci přeručkovala na druhou stranu, vešla na základnu, kde zabila psa, prošla boudou a vyšla u zásobníku paliva, zmáčkla tlačítko a šla dál.

Prošla dvoje nebezpečné dveře, zabila strážné a sebrala páčidlo. Vrátila se na prostranství s hořícím barelem, vylezla nahoru, zatáhla za páku a vypáčila zámek u dveří. Nezapomněla vzít znovu páčidlo a přeručkovala po konstrukci na druhou stranu. Skočila do otevřeného poklopu, podívala se na stěnu, kde byl plakát jak mají být kohoutky zatočeny. Nyní když už to věděla, zatáhla za páku a skočila do díry u zdroje paliva. Vylezla nahoru, potočila kohoutky jak měla, a vydala se nahoru kde pákou spustila elektřinu. Vrátila se ke zdroji paliva a šla druhou ledovou chodbou, kde pustila psy, vešla do budky, kde sebrala klíč. Vrátila se zpět ke člunu, vypáčila zámek, vložila klíč a zmáčkla tlačítko. Nasedla do člunu a ledovou cestou se vydala dál, až na konec, kde vystoupila. Po stupíncích nahoru, kolem budky...

RX - Tech Mines

[nahoru]

Lara se vytáhla nahoru a vyřešila bludiště. Nízkým průchodem se dostala dál do místnosti, kde zmáčkla tlačítko a shlédla jak její spojenec zabíjí mutanty. Pokračovala dál až k centrální šachtě s vozíky. Vydala se nahoru, kde zmáčkla v místnosti tlačítko a zabila mutanta.Nastoupila do vozíku úplně dole a pokračovala s vozíkem až na další zastávku. vystoupila, zmáčkla tlačítko a pokračovala dál. Zabila velkého mutanta a šla chodbou do druhé místnosti, kde vylezla po žebříku a zmáčkla tlačítka. Vydala se do nově otevřených dveří, nízkým průchodem se dostala do místnosti s okny, otevřela dveře, zabila velkého mutanta, vyšla ven a v jezírku našla "Winch Starter".

Vrátila se zpět a přes tlačítka se dostala k vozíku a sním jela až do centrální šachty. Nasedla do prostředního vozíku a při jízdě přehodila první výhybku co potkala a vystoupila. Kamarád ji zabil mutanta a vydala se chodbou s vrtáky. Na konci dolů a poslední škvírou ve zdi se dostala do místnosti s podzemním jezírkem, kde sebrala na mostě páčidlo. Po výčnělcích směrem vlevo se dostala do chodby, přes vrtáky dál, po žebříku nahoru a přes válce výš, zpět k vozíku, kterým se dostala zpět do centrální šachty. Páčidlem si otevřela dveře a sebrala "Lead Acid Battery". Nasedla na nejvyšší vozík a dostala se k ponorce. Vložila obě části a skočila do vody. Vplula do ponorky, sebrala lékarničku, skočila do vody a vplula do otvoru níž, kde se vytáhla a vešla do podzemní místnosti se vstupem do ztraceného města. U dveří zmáčkla tlačítko...

Lost City of Tinnos

[nahoru]

Lara přes prostranství vylezla po žebříku nahoru, pokračovala dál, kde zmáčkla páku, vrátila se na prostranství a otevřeným vchodem u žebříku, vešla do chodby, kde našla klíč Uli a vrátila se na prostranství, kde vložila klíč u mříží. Vylezla po žebříku nahoru, kde zatáhla za páku. Přes výklenek se dostala na římsu, kde zatáhla za páku a chodbou sjela po šikmině, kde v místnosti s vraty zatáhla za páku. Vešla do místnosti, kde si vysunula žebřík a vylezla nahoru. Vyřešila hádanku s tlačítky a vešla do otevřených mříží. Přeběhla most, skočila do sněhového výklenku vlevo, vylezla na stupínek výš, přeskočila na nosný sloup a odsud na druhou část mostu. Pokračovala chodbou dál, až ke vchodu do chrámu, kde zabila dva strážce. Potom vešla do chrámu, a vlevo vešla do chodby, kde našla páku. Vešla do místnosti a postupně zabila tři strážce. Z jedné místnosti, kde byli strážci, zatáhla za páku. Vešla do místnosti, vytáhla se na kostku a skočila na nově vysunutou plošinu. Obešla římsu a nízkým průchodem se dostala do místnosti s houpajícími se ohni. Seskočila níž na most, odtud na plošinu, kde zatáhla za páku. Skočila na plošinu vpravo, kde zatáhla za další páku, přeskákala dolů, kde ji čekala další páka. Na plošince nad sebou našla další páku a přes výstupky nahoru se dostala k druhé páce. Zatáhla za ni a přes výstupky se dostala pod most, který přeručkovala do výklenku s pákou.Vyšla do velkých dveří do místnosti s vodou. V jednom ze zákoutí našla klíč a zabila strážce. Vylezla po žebříku nahoru, zatáhla za páku a vložila klíč. Vešla do místnosti, kde musela vložit čtyři masky. Aby je však získala musela projít čtyři zkoušky - země, voda, oheň, vzduch. Vyšla tedy nahoru a tam si vybrala první zkoušku:

Země : Šla rovně a skočila do bažiny, vydala se směrem vpravo a pokračovala tak dlouho, dokud se nevytáhla a po schodech šla dál. Cestou se dostala se svatyni s maskou. Poté co ji sebrala¨, šla po pěšině zpět, na rozcestí s dala rovně, přeskočila na protější pěšinu. Šla po ní dál a přeskočila na výklenek, odkud odkud přeskočila na výběžek a odsud do dalšího výklenku a pak po žebříku dolů. Přes houpající se ohně se dostala dál, kde zatáhla za páku. Po žebříku se dostala do hlavní místnosti, kde vložila první masku.

Voda: šla rovně a skočila do vody, tunelem v zemi proplavala do místnosti s noži, vplula do vrchní místnosti, kde se nadechla. Vplula znovu do místnosti s noži, vplavala do levé chodby, kde zatáhla za páku a nadechla se. Rychle vplula do tunelu vpravo, poklepem nahoru, kde se nadechla, vydala se vpravo, kde zatáhla za páku a vrátila se zpět k nadechnutí. Vplavala do otevřených mříží na druhé straně a vyplavala u oltáře s další maskou. Po sebrání zatáhla za nedalekou páku. Vrátila se zpět do místnosti k nadechnutí. Vplavala zpět k první páce doprava, kde pokračovala dál chodbou do místnosti s noži a vplula do spodního tunelu. Pokračovala dalším tunelem, kde zatáhla za další páku a chodbou se dostala do hlavní místnosti, kde vložila další masku.

Oheň: Lara vešla do místnosti se sloupy, po kterých přeskákala do výklenku vzadu. Propadla se a po neviditelných kamenech se dostala vpravo k páce. Potom se dostala na výklenek vzadu, kde přes houpající se oheň sebrala masku a otevřenou chodbou se dostala zpět do hlavní místnosti, kde vložila třetí masku.

Vzduch: v bludišti našla cestu nahoru a přes válce se dostala k masce, kterou sebrala. Nově otevřeným vchodem skočila do vody a tunelem se dostala do hlavní místnosti, kde vložila poslední masku.Skočila do díry...

... Lara byla svědkem nadpřirozeného děje, kdy se síla všech artefaktů spojila a vytvořila z člověka obrovského pavouka...

Meteorite Cavern

[nahoru]

Lara běhala dokola a střílela do pavouka tak dlouho dokud na chvíli nepadl. Tuto chvíli využila a sebrala první artefakt. Tímto způsobem sebrala všechny čtyři artefakty a naposledy, kdy už koule nesmrtelnosti byla dole, pavouka zabila. Skočila na žebřík, vyšplhala nahoru, chodbou se dostala nahoru, kde přeručkovala strop, po stupíncích znovu nahoru k základně, kde zabila poslední nepřátele a nastoupila do již čekajícího vrtulníku.

... Lara si "půjčila" vrtulník, zlikvidovala poslední překážky a odletěla domů. A to je konec!

Lara Croft and Tomb Raider are trademarks or registered trademarks of Square Enix Ltd. | Official Tomb Raider social media sites